Управителният съвет (УС) е отговорен за воденето на оперативните дейности на сдружението и стои при въпроси по всяко време с удоволствие на Ваше разположение.

Настоящият УС на ЕФР се състои от две лица.

Членовете на УС са:

I) г-н д-р Стоян Монев (касиер и председател на УС);
II) г-жа Рени Кущилова (заместник-председател на УС).


Съгласно устава на сдружението членовете му избират на всеки две години нов УС. УС може да се състои от най-малко 2 и не повече от 7 лица. Повторният избор на членове на УС е позволен. УС е изпълнителният орган на сдружението и управлява неговата изпълнителна дейност. Представлява се едновременно от двама негови членове.

Тук се представят членовете на УС:


I. Д-р Стоян Монев

21617539 10214029586483425 6887484031166052410 n

(© снимка:ЕФР/МУ-Варна)

Позиции в ЕФР:

1) председател на УС (от 17.11.2006);
2) пълномощник за интернет присъствието на сдружението (от 03.02.2008);
3) пълномощник на УС за медицинските въпроси (от 22.12.2009);
4) касиер (от 22.12.2009);
5) управител на Клон на ЕФР във Варна, България“.


Връзка: s.monev @ efe-online.eu

Година на раждане: 1984

Образование/квалификации:

- магистър-лекар;
- заклет преводач към Консулски отдел на Министерство на външните работи на Република България за български, немски и английски език;
- образование за командир на отряд в системата на немската Гражданска защита (Gruppenführer nach AV10);
- квалификация за вътрешен одитор в системата на спешната помощ на Малтийската помощна служба;
- образование за парамедик (спасителен-санитар) в Академията за здравни професии в Матиас Шпитал в Райне;
- езикови познания: български (майчин), немски (C2), английски (професионален чуждоезиков профил).


Основна професия:

- лекар (вътрешни болести) в Източна Вестфалия, Федерална Република Германия;

Мотивация и цели:

- Европа трябва да гарантира същите права и задължения за всичките си граждани, както и равнопоставения достъп до ресурси и особено до образование във всички държави членки на ЕС;
- европейските фондове трябва да се използват като средство за развитие в областите: екология, образование, здравеопазване, младежки дейности и инфраструктура;
- културното богатство на Обединена Европа трябва да се опазва, но същевременно по-лесно и по-конструктивно да се преодоляват различията между европейските народи;
- на гражданите на Европа трябва да се начертаят пътищата за самореализация и на техните инициативи трябва да се оказва съдействие;
- трябва да започнем инициативи, които да довеждат до положителна общоевропейска промяна;
- трябва да противодействаме на всички сили, които искат да разрушат мира, научните и културните постижения на европейската цивилизация и да ги заменят с диктатура, олигархия и поставяне на лични интереси над тези на обществото;
- трябва да подпомагаме разпространението на факти, наука, ценности, които ни обединяват, а не разделят и да пречим на онези, които фалшифицират истината, пропагандират псевдонаука и имат интерес от разделение между европейските народи.

Особености:

- дългогодишен опит в младежките дейности и в следните области: реформа на местното самоуправление в България, ангажимент на местно ниво за младежта и спорта, движения за опазване на околната среда, участие на младежта в гражданско-обществения институционален контрол;
- дългогодишен опит в областта на медицината, спешната медицина, гражданска защита, управлението по качеството, науката, езикознанието, правото, признаването на дипломи на българи в Германия, регламенти на апробационното право на лекари, лекари по дентална медицина и аптекари.II. Рени Кущилова
Reni 1
(© снимка: ЕФР)

Позиция в ЕФР:

- заместник-председател на УС (от 28.12.2013);
- член на УС (от 12.12.2009);
- пълномощник по чуждоезичните въпроси (от 22.12.2009).

Основна професия: преводач и чуждоезиков коректор


Година на раждане: 1981


Образоване/квалификации:

- следване по специалностите: индогермански езикови науки, общо езикознание и южнославянска филология (М.А.) във Вестфалския-Вилхелмс-Университет-Мюнстер;
- държавно сертифициран преводач за български/немски (Държавна изпитна служба за преводачи в Берлин);
- сертификат за чуждоезиков кореспондент по английски като чужд език (ИТК Дортмунд).

Езикови познания: български (майчин), немски (роден), английски, сръбски, хърватски, македонски

Мотивация и цели:

- подпомагане на развитието на държавите, особено в сферата на образованието;
- обмен на знания, хора и идеи между страните членки на ЕС;
- изграждане на дългосрочни връзки между институциите и организациите от различните държави;
- подобряване на качеството на живот.

Особености:

Опит при реализирането на проекти в областта на политическите и културните връзки и в областта на образованието.