Преводи на документи, формуляри, епикризи, книги, дипломи и сертификати са нужни за взаимно признаване на постижения в различни държави. Освен това много пациенти често се нуждаят от преводи на епикризи или резултати от изследвания и операции. Такива преводи са високоспециализирани и представляват често проблем, защото българският език не е широко разпространен и квалифицираните преводачи не са много.
В рамките на основната си общественополезна дейност, подпомагането на развитието, ЕФР подпомага пациенти и граждани, които се нуждаят от специализиран превод. Дейността на ЕФР е безплатна, гражданите/пациентите  заплащат евентуално само труда на (външния) преводач.
Нашата цел е повишаването на качеството в областта на преводаческата дейност, понеже тя често е необходима при хуманитарни дейности или при признаването на академични степени и така шансовете на целевото лечение/признаването на свидетелства значително се подобряват.
Много немски граждани в България и много български граждани в Германия се нуждаят от преводач. Доброто разбиране е често предпоставката на разбирателството. Така например лечения могат да бъдат разяснени по-добре или договори могат да бъдат подписани между преговарящи страни. Взаимодействието като цел на общоевропейското развитие става едва тогава възможно, когато преговарящите страни могат да се разбират и могат да общуват помежду си.
Предпочитани езици: немски, български, английски.