Често животоспасяващи или животонеобходими медикаменти не могат да бъдат доставяни и трябва в страните от Източна Европа да се внасят от западноевропейски държави.
В случай, че лекарско предписание (рецепта) е налице ЕФР може да закупи и изпрати по куриер такива медикаменти от Германия, за да се позволи извършването на необходимото лечение.
 
При запитвания по всяка една от горепосочените теми можете да се обръщате към нашия координатор на услугите:
г-н Стоян Монев
имейл: s.monev @ efe-online.eu
тел: + 359 4516 2090; + 49 176 784 85 544